Rektorsprogrammets Lärplattform

Rektorsprogrammet byter lärplattform hösten 2020 från Skolverkets utbildningsplattform (SVUP) till lärosätets egna plattform Studium.