Rektorsprogrammets Lärplattform

Rektorsprogrammet  använder sig av Uppsala universitets nya lärplattform - Studium.

Senast uppdaterad: 2021-03-15