Efter Rektorsprogrammet

Om du efter avslutad utbildning vill fördjupa dina kunskaper och få ytterligare perspektiv på ledarskap finns vid Uppsala universitet ett masterprogram i pedagogiskt ledarskap.

Inom programmet och dess kurser, som finns på Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier ges du möjligheten att få fler aspekter på vad pedagogiskt ledarskap är och hur ledarskap villkoras i olika kontexter. Programmet ger dig också en fördjupad förståelse för vetenskapliga metoder och för det aktuella forskningsfältet.

Masterkurser efter Rektorsprogrammet