Välkommen till Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet för kursstart våren 2021

Datum för År 1 - Skoljuridik och myndighetsutövning, internat och seminariedagar.

Introduktion, Kurstillfälle 1 v.4, 27-29 januari 2021 Internat i Sigtuna
Kurstillfälle 2 v.6,  9-11 februari 2021 Seminariedagar, Uppsala
Kurstillfälle 3 v.17, 28-29 april 2021 Seminariedagar, Uppsala
Kurstillfälle 4 v.38, 22-23 september 2021 Seminaredagar, Uppsala
Examinationstillfälle v.46, 2021 Examinationsvecka (en dag)  Examinationsdag
Kurstillfälle 5 v.47, 24-25 november 2021 Internat i Sigtuna

Ansökan

Skolverkets information om Rektorsprogrammet

Anmälningsperioden för kursstart till våren 2021 är nu avslutad.
Besked om antagning jämte kallelse till kursstart skickas ut under vecka 49.

Du som skolhuvudman fyller i formuläret för att anmäla din rektor  eller biträdande rektor. Endast en person kan anmälas per formulär. Om du är skolledare och vill anmäla dig till utbildningen ska du kontakta din skolhuvudman.

När Skolverket fått in skolhuvudmannens anmälan, skickas direkt en bekräftelse på anmälan jämte en uppmaning att kontollera att den e-postadress som anges i anmälningsformuläret är korrekt, i funktion och tillgänglig för den anmälde personligen och inte är en allmän adress till huvudmannen/skolan. Kontrollera därför att du fyllt i anmälan rätt.

Antagning

Skolverket tar emot och sammanställer anmälningarna till rektorsprogrammet. Antagningen sker av respektive lärosäte och antagningsbesked skickas till skolledaren ungefär 5-6 veckor efter anmälan. Kopia på antagningsbeskedet skickas även till skolhuvudmannen. Om det uppstår konkurrens om platserna kommer nytillträdda rektorer ha företräde.