Välkommen till Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet för kursstart hösten 2021

Datum för År 1 - Skoljuridik och myndighetsutövning, internat och seminariedagar.

Introduktion, Kurstillfälle 1,   31 augusti-2 september 2021  Internat i Sigtuna
Kurstillfälle 2,   28-30 september 2021 Seminariedagar, Uppsala
Kurstillfälle 3,   24-25 november 2021 Seminariedagar, Uppsala
Kurstillfälle 4,   2-3 februari 2022 Seminaredagar, Uppsala
Examinationstillfälle - v.16 2022 (en dag under denna vecka i olika grupper ) Examinationsdag
Kurstillfälle 5,   18 maj-20 maj 2022       Internat i Sigtuna

Ansökan

Anmälan för kursstart till hösten 2021 är nu stängd.
Välkomstbrev med besked om antagning skickas ut under vecka 22.

Skolverkets information om Rektorsprogrammet

Du som skolhuvudman fyller i formuläret för att anmäla din rektor eller biträdande rektor. Endast en person kan anmälas per formulär. Om du är skolledare och vill anmäla dig till utbildningen ska du kontakta din skolhuvudman.

När Skolverket fått in skolhuvudmannens anmälan, skickas direkt en bekräftelse på anmälan jämte en uppmaning att kontollera att den e-postadress som anges i anmälningsformuläret är korrekt, i funktion och tillgänglig för den anmälde personligen och inte är en allmän adress till huvudmannen/skolan. Kontrollera därför att du fyllt i anmälan rätt.

Antagning

Skolverket tar emot och sammanställer anmälningarna till rektorsprogrammet. Antagningen sker av respektive lärosäte och antagningsbesked skickas till skolledaren ungefär 5-6 veckor efter anmälan. Kopia på antagningsbeskedet skickas även till skolhuvudmannen. Om det uppstår konkurrens om platserna kommer nytillträdda rektorer ha företräde.

Senast uppdaterad: 2021-04-19