Ändrade förhållanden under din utbildning

Då Rektorsprogrammet pågår under tre år kan det hända att du under utbildningens gång får ändrade förhållanden, endera i ditt arbete eller av privata orsaker. Vi behöver då få kännedom om detta och ber att du tar kontakt med oss snarast möjligt.

Det kan till exempel handla om:

  • Byte av huvudman
  • Ansökan om byte av lärosäte
  • Ansökan om Studieuppehåll
  • Begäran om studieavbrott

I samtliga ärenden behöver du fylla i en länk eller en blankett som vi skickar till dig på anmodan.

Kontakta vår adminstratör för Rektorsprogrammet - Mikael Magnusson Weinholz,
E-post : mikael.magnusson@edu.uu.se
Tel: 018-471 63 36

Uppsala universitet
Rektorsutbildning
Institutionen för pedagogik, ditaktik och utbildningsstudier
Box 2136
750 02 Uppsala 

Senast uppdaterad: 2021-03-09