Publikationer

 • Arnqvist, Anders

  Pedagogiskt arbete: Enhet och mångfald

  2014.

 • Arnqvist, Anders

  Forskning om yngre barns läs- och skrivlärande

  Ingår i Pedagogiskt arbete, 2014.

 • Arnqvist, Anders

  Barn i förskolan. Från ramsor till bokstäver.

  Ingår i Att bli förskollärae, 2014.

 • Arnqvist, Anders

  Kvantitativa data exemplet barns läsande

  Ingår i Förskollärarens metod och vetenskapsteori, 2013.

 • Arnqvist, Anders

  Barns utveckling och lärande - en kunskapsöversikt

  Ingår i I rättan tid? Om ålder och skolstart, 2010.

 • Arnqvist, Anders

  Läs- och skrivutveckling i förskoleklass

  Ingår i Lagarbete och tidig läs- och skrivutveckling, 2003.

 • Arnqvist, Anders

  Linguistic games as a way to introduce reading and writing in preschool groups

  Ingår i Childhood Education, s. 356-367, 2000.

 • Arnqvist, Anders; Blossing, Ulf

  Skolutveckling på vetenskaplig grund

  Ingår i Forskning om undervisning och lärande, s. 19-, 2012.

 • Arnqvist, Anders; Karlsson, Peter; Dahlin, Bo; Pérez Prieto, Héctor et al.

  Kapet: Karlstads universitets pedagogiska tidskrift

  Ingår i Kapet, 2005.

 • Arnqvist, Anders; Malmberg, Kristina

  Ledning i förskolan: Villkor och uttryck

  Gleerups Utbildning AB, 2019.

 • Bergh, Andreas; Rosén, Maria

  De villkorade utbildningskvaliteterna

  Ingår i Yrkesmänniskan i den kapitaliserade välfärden, s. 157-178, 2019.

 • Edqvist, Elisabet

  Rektorsprogrammet: förväntningar och lärande

  Ingår i Ledarskap i centrum, s. 185-200, 2018.

 • Forsberg, Eva; Nestor, Bo; Svedberg, Lars

  Epilog

  Ingår i Rektorn, skolchefen och resultaten: mellan profession och politik, 2014.

 • Malmberg, Kristina; Andersson, Inger M

  Att stödja eller styra med kompetensutveckling - det är frågan: En extern utvärdering av utbildningsinsatser inom området språk-, läs- och skrivutveckling vid fem lärosäten 2006-2008

  2011.

 • Nestor, Bo; Weinholz, Stefan; Magnusson, Mikael

  Kommunikation, ledning och samverkan mellan rektorer och skolchef/närmaste chef i en mål- och resultatstyrd grundskola: Resultat från en webbenkät riktad till kommunala skolchefer och/eller grundskolerektorers närmaste chef. En delstudie inom forskningsprojektet "Skolchefers förändrade ledningsuppdrag i den nya mål- och resultatstyrningen".

  2013.

 • Nestor, Bo; Weinholz, Stefan; Magnusson, Mikael

  Kommunikation och samverkan mellan dig (rektor) och närmaste chef i en mål- och resultatstyrd grundskola: Resultat från en webbenkät riktad till kommunala grundskolerektorer. En delstudie inom forskningsprojektet "Skolchefers förändrade ledningsuppdrag i den nya mål- och resultatstyrningen".

  2013.

 • Nordholm, Daniel; Arnqvist, Anders; Nihlfors, Elisabet

  Principals´ emotional identity: the Swedish case

  Ingår i School Leadership and Management, s. 335-351, 2020.

  Open access
 • Thelin, Katina

  Att skapa förutsättningar för utveckling

  Ingår i Didaktisk utvecklingsdialog., 2019.

 • Thelin, Katina

  Idéstyrningens etiska dilemman

  Ingår i Etiska perspektiv på skolledares arbete, s. 99-110, 2017.

 • Thelin, Katina

  Skolutveckling utifrån ett lärande organisations-perspektiv

  Ingår i Med ansiktet vänt mot Europa, 2011.