Om Rektorsutbildningen

Rektorsutbildningen finns i kvarteret Blåsenhus nedanför Uppsala Slott och granne med Uppsalas Botaniska trädgård. Vi är för närvarande 21 personer som jobbar med våra uppdragsutbildningar, masterutbildningens fristående kurser, övriga uppdrag och forskning. 

Vårt team består av Studierektorer, Projektsamordnare, Projektadministratör, Lektorer, Universitetsadjunkter och Doktorander. Utöver det finns även ett antal externa handledare som är knutna till oss i Professionshandledningen inom Rektorsprogrammet.

Vårt huvuduppdrag är det statliga Rektorsprogrammet.

Administratör för Rektorsprogrammet
Mikael Magnusson Weinholz
Mikael.Magnusson@rut.uu.se
018-471 63 36

Studierektor för Rektorsprogrammet
Jenny Langwagen
jenny.langwagen@edu.uu.se

Studierektor för våra Uppdragsutbildningar
Magdalena  Cedering
magdalena.cedering@edu.uu.se

Projektsamordnare för uppdragsutbildningar, övriga ärenden och extern kommunikation
Leena Zeitler
Leena.Zeitler@rut.uu.se
018-471 76 10

Samordningsgrupp
Jenny Langwagen - studierektor
Elisbet Edqvist - utbildare
Katina Thelin - utbildare
Leena Zeitler -  administratör

Skyddsombud
Åsa Liljekvist

Brandskyddsombud 
Leena Zeitler

Samarbete och utveckling. Det är grundstenarna i visionen bakom Blåsenhus - ett centrum för lärande för hela Uppsala universitet. 

Hitta till oss