Logga in med användarnamn och lösenord, för att nå interna sidor.

Stäng »
 

Pedagogiskt ledarskap i förskolan
- fortbildning för förskolechefer 7,5hp

Det är inte planerat för någon kurstart till hösten 2019

Just nu händer det mycket inom förskolans område.

 • Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan (Lpfö18) där bland annat nya ansvarsområden för förskolans ledare skrivs fram.
 • Från 1 juli 2019 kommer de som har ansvaret för att leda förskola ha titeln rektor.
 • I sin kvartalsrapport från 2018 konstateras att ledarskapet i förskolan är komplext och vikten av ledarskapsutbildningar för förskolechefer betonas i rapporten.

På grund av lågt söktryck nationellt startar endast en kursomgång för alla deltagare som sökt till våren 2019. Denna kommer att ges vid Stockholms universitet.

>Skolverkets information om fortbildningen

Pedagogiskt ledarskap i förskolan är en fortbildning för förskolechefer med ansvar för läroplansstyrd verksamhet. Utbildningens teoretiska innehåll riktas mot att stödja förskolechefens praktiska pedagogiska ledarskap.

Fortbildningen står öppen för personer som har anställning som förskolechef och som arbetat med detta minst ett år på halvtid eller motsvarande. Vid eventuell platsbrist prioriteras förskolechefer som inte tidigare genomgått Rektorsprogrammet eller en äldre statlig rektorsutbildning.

Innehåll
Fortbildningen behandlar styrnings- och ledningsfrågor där teoretiska kunskaper knyter an till förskolechefens ledarroll i praktiken med syftet att ge förskolechefen förutsättningar att utveckla sitt pedagogiska ledarskap. Förskolechefens ansvar för att leda ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att följa upp, analysera, planera och utvärdera och utveckla förskolans kvalitet behandlas. Fortbildningen belyser också relationen mellan förskollärares och arbetslagets ansvar samt förskolechefens roll i förhållande till detta ansvar.

Fortbildningens innehållsliga teman är:
1) Perspektiv på förskolechefens roll och ansvar för barns utveckling och lärande
2) Att leda ett systematiskt kvalitetsarbete
3) Förutsättningar för lärande och verksamhetsutveckling
4) Att leda och organisera för lärande i förskola.

Kostnad
Staten betalar fortbildningen medan huvudmannen står för:

 • - lön under fortbildningstiden
 • - kurslitteratur
 • - resor till internatdagar
 • - kostnader för internat

Datum nedan gäller för kursomgången som startade hösten 2018. FFF18B

Internat 1 4-5 okt 2018 Internat på Sigtunastiftelsen, Sigtuna
Internat 2 4-5 dec 2018 Internat på Fagerudd, Enköping
Internat 3 12-13 feb 2019 Internat på Stora Brännbo, Sigtuna
Internat 4 7-8 maj 2019   Internat på Fagerudd, Enköping

Några citat från våra deltagare i tidigare kursomgångar

 • ”Att en akademisk utbildning är så väl förankrad i vardagen och den verksamhet vi jobbar inom är toppen. Jag får verkligen möjlighet att ta med och använda mina kunskaper och bygga på dem.”
 • ”För mig som jobbar på en liten förskola var det mycket värdefullt att få träffa andra kollegor från både stora och små verksamheter. Även om verksamheterna skiljer sig åt så är det ändå liknande problem vi brottas med. Att få höra nya tankar och idéer från kollegor från andra verksamheter var ett mycket bra sätt att befästa kunskaperna på.”
 • Jag har fått mängder av uppslag som gör att jag känner mig redo att bygga upp mina förskolors kvalitetsarbete.”
 • ”För övrigt vill jag säga att det är fantastiskt att få vara i ett lärande och dessutom har roligt."

FFF BildFFF_Att tänka på

Kursledare
- Kristina Malmberg
- Lena Wiman
- Stefan Weinholz (Högskolan Dalarna)

Kursadministratör
Gun-Marie Ekström
018-471 24 52
Gun-Marie.ekstrom@rut.uu.se

Aktuellt
 
Kontakta oss

Leena Zeitler
018-471 76 10
Leena.zeitler@rut.uu.se

Postadress:
Uppsala universitet
Rektorsutbildningen
750 02 UPPSALA

Besöksadress:
Von Kraemers Allé 1
Uppsala