Logga in med användarnamn och lösenord, för att nå interna sidor.

Stäng »
 

Rekryteringsutbildning för blivande skolledare
7,5 Hp (uppdragsutbildning)

Ny kursomgång startar till hösten 2019!> Länk för anmnälan

Datum för kursomgång med start hösten 2019

Kurstillfälle 1 26+27 september - 2019 Blåsenhus, Uppsala
Kurstillfälle 2 27+28 november- 2019 Blåsenhus, Uppsala
Kurstillfälle 3 10+11 februari - 2020 Blåsenhus, Uppsala
Kurstillfälle 4 20+21 april - 2020 Blåsenhus, Uppsala

> Kursplan och litteraturlista

I utbildningen fördjupar du dina kunskaper kring det moderna skolledarskapets möjligheter och krav.

Skolledaren har en nyckelroll i utvecklingen av skolan. Det är skolledaren som svarar för att verksamheten som helhet inriktas och utvecklas mot uppställda mål. Detta ställer stora krav på skolledarens kompetens och engagemang. Vår förhoppning är att denna utbildning intresserar just dig för skolledaryrket, du som vill och kan vara med och leda utvecklingen i landets skolor. Även om huvudsyftet är att främja rekryteringen av framtida skolledare kan utbildningen också ses som en kompetensutveckling för andra ledaruppgifter inom skolan.

> Information om utbildningens sekvensering, uppläggning och kostnad.

Utbildningens mål & innehåll
Utbildningen ger en orientering om ledarskap i skolan, om förutsättningar för styrning och ledning och om det personliga ledarskapets betydelse för skol­utveckling. Deltagarna skall i utbildningen ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper kring skolledarskapets krav och möjligheter och ställa dessa i relation till personliga motiv och förutsättningar att utöva ledarskap. Under utbildningen behandlas följande områden:

  • Skolan som politiskt styrd organisation
  • Chef och ledare – person, funktion, roll
  • Att leda skolutveckling
  • Processer på organisations-, grupp- och individnivå.

Arbetsformer
Under utbildningen utgår vi från förhållanden i deltagarnas organisationer och relaterar dessa till olika modeller och teorier efter de principer som karaktäriserar ett erfarenhetsbaserat lärande. I perioderna mellan utbildningsdagarna utför deltagarna organisationsstudier och auskultationer hos erfaren skolledare. Därutöver tillkommer litteraturstudier (ca 1000 s.), som anknyter till de olika utbildningsområdena. Examination sker fortlöpande genom bedömning av kursdeltagarnas muntliga och skriftliga redovisningar av litteratur och genomfört arbete.

Här, några röster från tidigare kursomgångar:
- Vill varmt rekommendera kursen till alla mina kollegor som driver skolutveckling och vill öka sin förståelse för skolledarens uppdrag.

- Kursen får högsta betyg av mig! Jag tycker att de här är en kurs som skulle kunna ha ett värde för alla som arbetar i skolan och inte bara för blivande skolledare

- Jag kommer förmodligen söka ett skolledarjobb någon gång i framtiden, det är tack vare, eller på grund av, den här kursen.

- Mycket inspirerande, tankeväckande, informativ och rolig. Den överlägset bästa kurs/utbildning jag gått!

Om du har frågor runt utbildningen är du alltid välkommen att kontakta oss.

Projektsamordnare
- Leena Zeitler
E-post leena.zeitler@rut.uu.se
Tel: 018-471 76 10

Kursledare
- Annika Zetterström
E-post: annika.zetterstrom@rut.uu.se

Aktuellt

 
Kontakta oss
Leena Zeitler
018-471 76 10
Leena.Zeitler@rut.uu.se

Postadress:
Uppsala universitet
Rektorsutbildningen
750 02 UPPSALA

Besöksadress:
Von Kraemers Allé 1
Uppsala
  2019-04-25