Logga in med användarnamn och lösenord, för att nå interna sidor.

Stäng »
 

Välkommen till Rektorsprogrammet vid
Uppsala universitet för kursstart hösten 2018.

Datum för År 1 - Skoljuridik och myndighetsutövning, internat och seminariedagar.

Introduktionsinternat 29-30 augusti 2018 Internat i Sigtuna
Delkurs I V.38: (17) 18-20 september 2018 Seminariedagar, Uppsala
Delkurs II V.47: (20) 21-22 november 2018 Seminariedagar, Uppsala
Delkurs III V. 6 (5) 6-7 februari 2019 Seminaredagar, Uppsala
Examination V. 16 Examinationsvecka (en dag) Examinationsdag
Internat 2 27-28 maj 2019 Internat i Sigtuna

Ansökan

Besked om antagning till kursomgång med start hösten 2018, är något fördröjd och kommer att skickas ut senast fredag 1 juni.

> Information Rektorsprogrammet - Skolverket

RP BILD RP Att tänka på

Du som skolhuvudman fyller i formuläret för att anmäla din rektor, biträdande rektor eller förskolechef. Endast en person kan anmälas per formulär. Om du är skolledare och vill anmäla dig till utbildningen ska du kontakta din skolhuvudman.

När Skolverket fått in skolhuvudmannens anmälan skickas en utförligare blankett via e-post till skolledaren för komplettering. Detta sker ca 1 vecka efter ansökningsperiodens slut. Det är därför mycket viktigt att den e-postadress som anges i anmälningsformuläret är korrekt, i funktion och tillgänglig för den anmälde personligen och inte en allmän adress till huvudmannen/skolan. Kontrollera därför att du fyllt i anmälan rätt.

Antagning

Skolverket tar emot och sammanställer anmälningarna till rektorsprogrammet. Antagningen sker av respektive lärosäte och antagningsbesked skickas till skolledaren några veckor efter anmälan. Kopia på antagningsbeskedet skickas även till skolhuvudmannen. Om det uppstår konkurrens om platserna kommer nytillträdda rektorer ha företräde.

Aktuellt

 

 
Kontakta oss

Mikael Magnusson
018-471 63 36
Mikael.Magnusson@rut.uu.se

eller
Leena Zeitler

018-471 76 10
Leena.Zeitler@rut.uu.se