Logga in med användarnamn och lösenord, för att nå interna sidor.

Stäng »
 

Välkommen till Rektorsprogrammet vid
Uppsala universitet för kursstart våren 2018.

Datum för År 1 - Skoljuridik och myndighetsutövning, internat och seminariedagar.

Introduktionsinternat 15-16 januari 2018 Internat i Sigtuna
Delkurs I (29) 30 januari-1 februari 2018 Seminariedagar, Uppsala
Delkurs II (24) 25-26 april 2017 Seminariedagar, Uppsala
Delkurs III (25) 26-27 september 2018 Seminaredagar, Uppsala
Examination 1 dag under vecka 46 (i novemberl) 2018 Examinationsdag, Uppsala
Internat 2 5-6 december 2018 Internat i Sigtuna

Ansökan

Ny ansökningsperiod för start hösten 2018 öppnar 15 mars-16 april,
Länk till anmälan samt datum för år 1 för höstens kursomgång kommer att läggas upp på denna sida.

> Information Rektorsprogrammet - Skolverket

RP BILD RP Att tänka på

Du som skolhuvudman fyller i formuläret för att anmäla din rektor, biträdande rektor eller förskolechef. Endast en person kan anmälas per formulär. Om du är skolledare och vill anmäla dig till utbildningen ska du kontakta din skolhuvudman.

När Skolverket fått in skolhuvudmannens anmälan skickas en utförligare blankett via e-post till skolledaren för komplettering. Detta sker ca 1 vecka efter ansökningsperiodens slut. Det är därför mycket viktigt att den e-postadress som anges i anmälningsformuläret är korrekt, i funktion och tillgänglig för den anmälde personligen och inte en allmän adress till huvudmannen/skolan. Kontrollera därför att du fyllt i anmälan rätt.

Antagning

Skolverket tar emot och sammanställer anmälningarna till rektorsprogrammet. Antagningen sker av respektive lärosäte och antagningsbesked skickas till skolledaren några veckor efter anmälan. Kopia på antagningsbeskedet skickas även till skolhuvudmannen. Om det uppstår konkurrens om platserna kommer nytillträdda rektorer ha företräde.

Aktuellt

 

 
Kontakta oss

Mikael Magnusson
018-471 63 36
Mikael.Magnusson@rut.uu.se

eller
Leena Zeitler

018-471 76 10
Leena.Zeitler@rut.uu.se