Logga in med användarnamn och lösenord, för att nå interna sidor.

Stäng »
 

Leading Learning by networking (LeLeNet)

LeLeNet logga

RUT ingår sedan hösten 2017 tillsammans med fem andra institutioner, som alla är involverade i skolledarutbildning i olika EU-länder, i ett treårigt ERASMUS-projekt. Skolor inom EU har olika sätt att arbeta med mångfald och inkludering och också med lärares kollegiala lärande.

Inom projektet ska dessa olika erfarenheter delas utifrån ett särskilt fokus på hur rektorer stödjer och  underlättar kollegialt lärande för att stärka lärares förmågor att möta elevers olikheter. Arbetet ska utmynna i ett  undervisningsmaterial för att utveckla skolledares förmågor att  leda lärande nätverk. Materialet är tänkt att användas bland annat inom rektorsutbildningar i Europa.

>lelenet.net

Aktuellt


 
Kontakta oss

Leena Zeitler
018-471 76 10
Leena.Zeitler@rut.uu.se

Postadress:
Uppsala universitet
Rektorsutbildningen
750 02 UPPSALA

Besöksadress:
Von Kraemers Allé 1
Uppsala