Logga in med användarnamn och lösenord, för att nå interna sidor.

Stäng »
 

Utbildningsledning

Inom forskningsområdet utbildningsledning studeras frågor kring utbildningsorganisationers styrning, ledning samt pedagogiska och sociala egenskaper. Det innefattar t.ex. frågor kring huvudmannaskapets betydelse; organisationers (politiska) styrning och ledning; kulturella, sociala och strukturella aspekter av utbildningsorganisationer; ledarskap på olika nivåer; förändringsprocesser och skolutveckling; bildningsideologier, kompetens och kompetensutveckling samt lärprocesser etc. Dessa frågor kan sedan studeras utifrån olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter.

Educational Management
Within this field of research issues concerning the governance and management of educational organizations are studied, along with the pedagogical and social characteristics of such organizations. Further examples of related issues are the significance of mandatorship, the political governance of organizations, social and structural aspects of these, leadership at different levels, change processes and school development, ideologies concerning bildung and the interplay between competency and learning processes. These issues are studied employing scientific points of departures.Aktuellt


 
Kontakta oss
Leena Zeitler
018-471 76 10
Leena.Zeitler@rut.uu.se
eller
Mikael Magnusson
018-471 63 36
Mikael.Magnusson@rut.uu.se

Postadress:
Uppsala universitet
Rektorsutbildningen
750 02 UPPSALA

Besöksadress:
Von Kraemers Allé 1
Uppsala