Logga in med användarnamn och lösenord, för att nå interna sidor.

Stäng »
 

Rektorsprogrammets utbildningspraktiker

Vad betyder det att rektorsutbildningen är en befattningsutbildning på avancerad nivå? Hur är deltagarnas lärande- och vår undervisningspraktik relaterade till varandra och till deltagarnas yrkespraktik? Vilken betydelse har vår undervisningspraktik för deltagarnas lärande och utveckling i utbildningen? Vilka möjligheter till lärande och utveckling erbjuder vi inom ramen för våra kurser? 

Med avsikten att bidra med några delsvar på dessa för utbildningen och vår egen undervisning så viktiga frågor påbörjade vi hösten 2017 arbetet med det forsknings- och utvecklingsprojekt i vilket flera delstudier ingår. Studierna utgör en del i vårt eget systematiska kunskapsbildnings- och utvecklingsarbete. Förhoppningen är att dessa ska bidra till fördjupad kunskap om deltagarnas ledar- och lärandepraktik och om vår undervisningspraktik i relation till dessa. 

Vi uppfattar det vara av stor betydelse för utbildningens kvalitet och för vår egen kompetensutveckling att vi som är direkt involverade i utbildningen också deltar aktivt i arbetet med att utveckla den kunskap som behövs för att utveckla verksamheten och vår praktik i den. 

Vi som arbetar med projektet är:

Universitetslektor > Katina Thelin
Universitetsadjunkt > Torbjörn Hortlund
Universitetsadjunkt > Lena Wiman

Aktuellt


 
Kontakta oss
Leena Zeitler
018-471 76 10
Leena.Zeitler@rut.uu.se
eller
Mikael Magnusson
018-471 63 36
Mikael.Magnusson@rut.uu.se

Postadress:
Uppsala universitet
Rektorsutbildningen
750 02 UPPSALA

Besöksadress:
Von Kraemers Allé 1
Uppsala