Logga in med användarnamn och lösenord, för att nå den interna delen.
Stäng

Logga in med användarnamn och lösenord, för att nå interna sidor.

Stäng »
 
Aktuellt

Universitetslektor
i utbildningsledning, förenat med uppdrag som chef.

Förutom uppdraget som chef för Avdelningen för rektorsutbildning ingår forskning och undervisning.
Sista dag för ansökan är 27april 2015.
Läs mer »

 

Universitetslektor i utbildningsledning.
Undervisning, forskning och administration.
Sista dag för ansökan är 27april 2015.
Läs mer »

 

Rektorsprogrammet 30hp, med start hösten 2015
Nu kan du som huvudman anmäla din Rektor, bitr. Rektor eller Förskolechef till höstens kursomgång av den statliga rektorsutbildningen. Anmälan är öppen 23 mars -10 april.
Anmälan till Rektorprogrammet »

 

Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - förskolechefens ansvar för kvalitet 7.5hp
Dags att ansöka till höstens kursomgång! Ansökan görs via antagning.se mellan 16/3-15/4.
Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet »

 

Rektorslyftet 7,5 hp
Nu är det dags för anmälan till höstens kursomgång!
En fortbildning för Rektorer med fokus på pedagogiskt ledarskap, elevernas lärmiljö och skolans resultat.
Rektorslyftet »

 

Rekryteringsutbildning för blivande Skolledare 7,5 hp.
Välkommen med anmälan till höstens kursomgång i vår populära rekryteringsutbildning, med start 8 oktober 2015!
Rekryteringsutbildning »

 

 

 

 

Välkommen till Avdelningen för Rektorsutbildning!

Avdelningen för rektorsutbildning vid Uppsala universitet har fått förnyat förtroende från Skolverket att driva Rektorprogrammet ytterligare sex år.

Uppsala universitet är ett av sex lärosäten i landet som får uppdraget att anordna den statliga befattningsutbildningen för rektorer och förskolechefer. Uppdraget gäller från hösten 2015 och sex år framåt.

– Ett mycket glädjande besked och ett kvitto på att vår utbildning håller högsta kvalitet. Vi har fått höga betyg vid utvärderingar så vi är inte så överraskade, men det är ändå väldigt roligt att få det bekräftat. Vi ser fram emot att fortsätta med och utveckla utbildningen, säger Elisabet Nihlfors, dekan vid fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet ges sedan 1992 på uppdrag av Skolverket och är en akademisk utbildning om 30 högskolepoäng på motsvarande avancerad nivå. Den bygger på deltagarnas tidigare utbildning, erfarenhet och pedagogiska insikt. Utbildningen vänder sig till rektorer, förskolechefer och andra personer som leder läroplansstyrda verksamheter och syftar till utveckling i chefs- och ledarrollen i enlighet med skollagen.

Inloggning till intern del
Användarnamn   Lösenord
 
Kontakta oss

Projektsamordnare
Leena Zeitler

018-471 76 10
Leena.Zeitler@rut.uu.se
eller
Kerstin Broman
018-471 63 36
Kerstin.Broman@rut.uu.se


Postadress:
Uppsala universitet
Avd för Rektorsutbildning
Box 2136
750 02 UPPSALA

Besöksadress:
Von Kraemers Allé 1
Uppsala